Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Artiklar

Artikel med en författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats.

Obs! Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL.

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Houle, C. (2019). Social mobility and political instability. Journal of Conflict Resolution, 63(1), 85–111. https://doi.org/10.1177/0022002717723434

Green, B. (2018). A qualitative investigation of bullying of individuals with disabilities on a college campus. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 135-147. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering

Udo, T. (2019). Chronic medical conditions in U.S. adults with incarceration history. Health Psychology, 38, 217–225. https://doi.org/10.1037/hea0000720 

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Choifer, A. (2017). Att förstå sig själv och att förstå den andre: ett filosofiskt perspektiv på utvecklingspsykologi. Filosofisk tidskrift, 2017(3), 33–42. 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Udo, 2019) framkommer det att . . .
 • Choifer (2017) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Houle på detta . . .

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Choifer, 2017, s. 39)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med två författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Obs! Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL.

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Ebrahimzadeh, A., & Giski, Z. E. (2019). Tsallis entropy of partitions in quantum logics. International Journal of Theoretical Physics, 58(3), 672–686. https://doi.org/10.1007/s10773-018-3966-1

Littlepage, B., & Clemson, C. (2018). Transitional challenges for students with disabilities during a period of systemic imbalance. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 149-159. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering 

Conley, C. C., & Andersen, B. L. (2019). Lemons to lemonade: Effects of a biobehavioral intervention for cancer patients on later life changes. Health Psychology, 38, 206–216. https://doi.org/10.1037/hea0000717

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Sjögren, B., & Milos, P. (2019). ABC om aneurysmal subaraknoidalblödning: medicinens ABC. Läkartidningen, 2019(4), 146–150. https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/ME/%5bFEME%5d/FEME.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Ebrahimzadeh & Giski, 2019) framkommer det att . . .
 • Sjögren och Milos (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Conley och Andersen på detta . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Conley & Andersen, 2019, s. 211)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med 3 till 20 författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Obs! Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL.

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Norling, J. C., Sibthorp, J., Suchy, Y., Hannon, J. C., & Ruddell, E. (2010). The benefit of recreational physical activity to restore attentional fatigue: The effects of running intensity level on attention scores. Journal of Leisure Research, 42(1), 135–152. https://doi.org/10.1080/00222216.2010.11950198

DuPaul, G. J., Franklin, M. K., Pollack, B. L., Stack, K. S., Jaffe, A. R., Gormley, M. J., Anastopopoulos, A. D., & Weynandt, L. L. (2018). Predictors and trajectories of educational functioning in college students with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 161-178. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering

Saikkonen, L., Herzon, I., Ollikainen, M., & Lankoski, J. (2014). Socially optimal drainage system and agricultural biodiversity: A case study for Finnish landscape. Journal of Environmental Management, 146, 84–93. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.037

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Gard, A., Lindahl, B., & Baron, T. (2015). Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt: riktlinjer för behandling vid typ 2-hjärtinfarkt saknas helt: originalstudie. Läkartidningen, 2015(48), 2163–2166. ​

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Saikkonen et al., 2014) framkommer det också att ... 
 • Norling et al. (2010) menar vidare att ...
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2019 menar Colella et al. också att ...

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. . Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Colella et al., 2019, s. 27)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med 21 eller fler författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Obs! Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL.

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Då en artikel har 21 eller fler författare anges de 19 första författarna följt av uteslutningstecken, vilka bestå av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .) och därefter den sist nämnda författaren.

Efternamn, A., Efternamn, B., Efternamn, C., Efternamn, D., Efternamn, E., Efternamn, F., Efternamn, G., Efternamn, H., Efternamn, I., Efternamn, J., Efternamn, K., Efternamn, L., Efternamn, M., Efternamn, N., Efternamn, O., Efternamn, P., Efternamn, Q., Efternamn, R., Efternamn, S., . . . Efternamn, Z. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Artikel med enbart volym och löpande paginering 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77, 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare undersökning (Kalnay et al., 1996) framkommer . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används.  Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Kalnay et al., 1996, s. 459)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med artikelnummer

Vissa tidskrifter på nätet använder sig av artikelnummer istället för sidnumrering. Detta artikelnummer står utsatt i artikeln eller på tidskriftens webbplats. Artikelnumret anges på den plats i referensen där sidorna brukar vara.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), Article XXXXX. https://doi.org/xx.xxxx

Referenser:

​Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Jerrentrup et al., 2018) framkommer det också att . . . 
 • Jerrentrup et al. (2018) menar vidare att . . .
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2018 menar Jerrentrup et al. också att . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer. Om artikeln inte har sidor angivna i referensen som i exemplet ovan kan du ändå använda den sidnumrering som finns i artikelns fulltext.

(Jerrentrup et al., 2018, s. 5)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel utan volym, nummer och sidnummer, under arbete m.m.

En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. De har inte blivit infogade i något av tidskriftens nummer ännu men ligger ändå ute på tidskriftens webbplats och har erhållit en doi. Detta kallas hos APA för "Advance online publication" men olika förlag använder olika bergrepp för samma sak, som Latest Articles, EarlyCite, Early View, OnlineFirst, In Press etc. Du skapar en referens till en sådan artikel på i stort sett samma sätt som vanligt publicerade artiklar förutom att du utelämnar information om volym, nummer och sidnummer samt använder frasen "Advance online publication" (det finns ingen etablerad svensk term för detta) innan doi-länken. Året du anger är det år då artikeln har lagts ut på tidskriftens webbplats. 

Andra artiklar kan exempelvis vara manuskript som är inskickade till en tidskrift och dessa kan vara i olika stadier innan de har blivit publicerade eller läggs ut på nätet som "Advance online publication". OBS! Om du vill använda svenska beskrivande fraser ges här också förslag på sådana men de är alltså inte hämtade från APA-manualen. Om manuskriptet är under arbete används frasen "Manuscript in preparation" ("Manuskript under arbete" på svenska). Om manuskriptet är färdigställt men inte publicerat eller inskickat till tidskrift används frasen "Unpublished manuscript" ("Opublicerat manuskript" på svenska). Om manuskriptet har blivit inskickat till en tidskrift men ännu inte blivit accepterat används frasen "Manuscript submitted for publication" ("Manuskript inskickat för publicering" på svenska). Om manuskriptet har blivit accepterat men ännu inte lagts ut på nätet som "Advance online publication" används frasen "in press" ("i tryck" på svenska") istället för år.

OBS! Tänk på att du bör kontrollera om artikeln har erhållit information om volym, nummer och sidnummer så nära inpå ditt eget slutförande av din text som möjligt. 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på artikeln. Tidskriftens titel. Advance online publication. https://doi.org/xx.xxxx

Se exempel på de olika stadierna av manuskriptet nedan.

​Referenser:

Advance online publication:

Dardas, L. A., Woodward, A., Scott, J., Xu, H., & Sawair, F. A. (2018). Measuring the social impact of nursing research: An insight into altmetrics. Journal of Advanced Nursing. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jan.13921​

Manuscript in preparation (på svenska: Manuskript under arbete):

O'Shea, M. (2018). Understanding proactive behavior in the workplace as a function of gender [Manuscript in preparation]. Department of Management, University of Kansas.
Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

Unpublished manuscript (på svenska: Opublicerat manuskript):

Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood lipids: A cultural perspective [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

Manuscript submitted for publication (på svenska: Manuskript inskickat för publicering):

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuscript submitted for publication]. Department of Psychology, University of Washington. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

In press (på svenska: i tryck):

Pachur, T., & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en undersökning (Dardas et al., 2018) framkommer det att . . .
 • Dardas et al. (2018) menar att . . .
 • Så sent som 2018 visade Dardas et al. på detta . . .
 • Enligt en undersökning (Pachur & Scheibehenne, in press)
 • Pachur och Scheibehenne (in press) menar att . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer. I fallet med Advance online publication är artiklarna alltid sidnumrerade med början från s. 1 och framåt. Tänk på att om artikeln hinner att få sin volym, sitt nummer och sin sidnumrering innan du avslutar din text bör du uppdatera både referensen och siduppgiften i citeringen vid det direkta citatet.

(Dardas, Woodward, Scott, Xu & Sawair, 2019, s. 4)

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style Blog: Journal Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Nyhetsartikel i tryckt form

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (eller sektion).

​Referenser:

Artikel med författare angiven

Eklund, J. (2019, 6 november). EIngen hade tippat att Berlinmuren skulle falla i november 1989. Dagens Nyheter, Kultur2.

Artikeln i exemplet hittas på sidan 2 i Kultur-delen i Dagens Nyheter.

Artikel utan någon författare angiven

Gör en insats för klimatet - ät ett vildsvin. (2019, 12 mars). Jönköpings-Posten, s. 2.
Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Eklund, 2019) har hävdat att . . .
 • Eklund (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .

Det räcker med att ange år i citeringen i löpande text och utesluta datum.

 • I en ledarartikel ("Gör en insats", 2019) bedöms detta vara en . . .
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Eklund, 2019, s. Kultur2)

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style Blog: Newspaper Article References

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Nyhetsartikel på nätet

Det som skiljer en referens till en nyhetsartikel i digital form från en i tryckt form är enbart att du i det första fallet anger en länk och inte behöver ange sidor. 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (ev. sektion)sidor. Hämtad från https://xxxx

Referenser:

Artikel med författare angiven

Löfgren, P. (2008, 5 maj). Diktaturen som kom in från kylan. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/diktaturen-som-kom-in-fran-kylan/ 

Artikel utan någon författare angiven

A whistleblower on Xinjiang has been detained: Is China behind the arrest? (2019, 11 mars). Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/a-whistleblower-on-xinjiang-has-been-detained-is-china-behind-the-arrest/2019/03/11/50664752-442b-11e9-90f0-0ccfeec87a61_story.html

Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.
Märk också att om en titel avslutas med ett frågetecken (eller ett utropstecken eller dylikt) ska du inte sätta ut en punkt efter titeln.

Källhänvisning i löpande text:

 • Några (Löfgren, 2008) har hävdat att . . .
 • Torén Björling (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .
 • I en ledarartikel ("A whistleblower on Xinjiang", 2019) bedöms detta vara en . . .
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer. Finns ingen sidnumrering utlämnas detta. På webbplatser kan man dessutom söka efter citatet på sidan för att enkelt lokalisera det.
 • Om tidningsartikeln är omfattande kan du ange stycket (på engelska "para.", på svenska "st.") i artikeln. Om artikeln har underrubriker kan du ange underrubriken och stycket under den rubriken.  
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.

(Löfgren, 2019)

(Reinhard & Satija, 2019, st. 4)

(McGrory & Bedi, 2018, Bigger ambitions, st. 7)

(Kagan, 2019, "Liberalism under attack", st. 5)
Underrubriken i sin helhet lyder: Liberalism under attack at home, from both the left and the right.

 

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style Blog: Newspaper Article References​

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!