Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Bilder

Bilder

APA-manualen innehåller exempel på hur du citerar och skriver referenser till bilder, som kan bestå av teckningar, målningar, kartor, skulpturer, konstnärliga fotografier, installationer, bilder på installationer och dylikt. Målningar och fotografier bör innehålla konstnärens/fotografens namn, året då verket skapades, namnet på konstverket, mediuminformation som, i vissa fall, exempelvis kan beskriva vilken typ av material eller teknik det rör sig om det är viktigt för din text, samt källan man hämtat bilden ifrån. 

Tänk på att du i många fall behöver tillstånd från förlaget för att få publicera en bild i din text samt att detta ska framgå under figuren. Undantag är då det anges att bilden är fri för användning (Public Domain) och ibland har den och en så kallad Creative Commons-licens. I de flesta fall behöver man ange upphov (attribution).

APA har vidare anvisningar:
Image with no attribution required on APA Style Blog 
Image that requires attribution on APA Style Blog​

 

Referenser:

Exempel på referens till konstverk som man har studerat på plats:

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Munchmuseet, Oslo, Norge.
Delacroix, E. (1826–1827). ​Le rencontre de Faust et Marguerite [Litografi]. Lovren, Paris, Frankrike.

Exempel på referens till reproducerad målning på ett museums webbplats: 

Wood, G. (1930). American gothic [Målning]. Art Institute of Chicago, Chicago, IL, United States. https://www.artic.edu/artworks/6565/american-gothic

Exempel på referens till reproducerad målning hittad på nätet: 

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Hämtad 14 mars 2014, från http://www.edvard-munch.com/Paintings/anxiety/scream_3.jpg

Exempel på referens till en Clip art-bild. Bilddatabasen anges också: 

GDJ. (2018). Neural network deep learning prismatic [Clip art]. OpenClipart. http://openclipart.org/detail/309343/neural-network-deep-learning-prismatic

Exempel på referens till bild utan upphov hittad på nätet:

Radiating ripples [Fotografi]. (2006). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.bergoiata.org/fe/divers28/10.htm

Exempel på referens till bild utan upphov och år hittad på nätet:

[Fotografi på giraff, utan titel]. (u.å.). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.birminghamzoo.com/animals/

 

Källhänvisning i löpande text:

Om du enbart hänvisar till bilden i löpande text behandlar du källhänvisningen som vanligt och refererar till den så som den är ordnad i referenslistan (exempel):

  • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Munch, 1893).
  • Giraffens blick är inte att leka med (Fotografi på giraff, utan titel, u.å.).

Om bilden är tagen från tryckt källa bör du hänvisa till boken från vilken bilden är tagen:

  • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Nilsson & Fransson, 2012, s. 63). 

Om du infogar bilden i texten ska du också ange källan under bilden. Notera också att du under bilden anger fullständiga uppgifter. Viktigt är också att du måste be om lov att få använda bilden (kontakta förlag eller upphovspersoner). Det finns dock bilder av olika slag som t ex har en Creative Commons- eller Wikimedia Commons-licens.​

Mer information om referenshantering kring bilder: