Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Patent & standarder

Patent

​Som upphov uppges uppfinnarna bakom patentet. Patentets publiceringsår (i första hand "Offentlighetsdatum", "issue date" eller "publication date") anges, inte registreringsdatumet ("Ingivningsdatum" eller "filing date"). Ange namnet på patentet och sedan patentnumret inom parentes. Ange då i första hand publiceringsnumret om sådant finnes, annars ansökningsnumret. Därefter anger du patentutfärdaren/patentmyndigheten.  Om du hämtat patentet från nätet anges webblänken.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (år). Titel på patentet (Pattentnummer). Patentutfärdare. https://xxx

​Referenser:

Fjellström, B. (2019). Walker connection (Patent SE 541500). Patent- och registreringsverket.

Appleman, B. (2013). Preventing co-user addition to user definable co-user lists (U.S. Patent No. 9,172,667). U.S Patent and Trademark Office. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=9172667

Källhänvisning i löpande text:

  • (Fjellström, 2019)
  • Detta finns beskrivet i Appleman (2013) . . .
OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Standard

Som upphov uppges standardiseringsorganisationen i utskriven form.

Grundläggande format:

Organisation. (år). Titel på standarden (Standardens nummer). Utgivare. https://xxxx

​Referenser:

Swedish Standards Institute. (2018). Dagsljus i byggnader (SS-EN 17037:2018). Svenska institutet för standarder. https://www.sis.se/produkter/ergonomi-fb23d4ad/ergonomi--ljus-och-belysning/ss-en-170372018/

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Källhänvisning i löpande text:

Första gången du citerar källan i texten då du vill använda de etablerade akronymerna:

  • (Swedish Standards Institute [SIS], 2018)
  • Detta beskrivs i en standard utgiven av Swedish Standards Institute (SIS, 2018).
  • (International Organization for Standardization [ISO], 2018)
  • Detta beskrivs i en standard utgiven av International Organization for Standardization (ISO, 2018).

Kommentar: Swedish Standards Institute används som organisationens officiella namn i utskriven form även på svenska medan akronymen SIS (som historiskt har uttytts som Svenska Industriens Standardiseringskommission, Standardisering I Sverige och Svensk Industri Standard)  används som officiell akronym i både svensk och engelsk text. 

Efterföljande gånger du refererar samma källor i texten:

  • (SIS, 2018)
  • I samma standard utgiven av SIS (2018) beskrivs hur . . .
  • (ISO, 2018)
  • I standarden utgiven av ISO (2018) beskrivs även hur . . .
OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!