Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Artiklar utan DOI

Artiklar utan DOI

Om en artikel inte har ett DOI-nummer avslutar du referensen efter uppgifterna om artikelns sidnummer. Referensen kommer alltså att se likadan ut som för en artikel ur en tryckt tidskrift. 

Exempel på referens för artikel utan DOI-nummer:

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.