Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

PowerPoint-presentationer

PowerPoint-presentation

​PowerPoint-presentationer kan vara av lite olika typer i referenssammanhang:

  1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet (ibland på plattformar som SlideShare, SlidePlayer o.d.)
  2. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (typ Ping Pong, Canvas eller liknande) och som dina läsare kan komma åt
  3. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (typ Ping Pong, Canvas eller liknande) och som inte är åtkomlig för läsaren

Om presentationen innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället.

1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx
​Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Referens:

Salo, P. (2001). Lärrarummets sociologi [PowerPoint-presentation]. SlidePlayer. https://slideplayer.se/slide/2843193/

Citering i löpande text:

  • (Salo, 2001)
  • Detta presenterar Salo (2001) i sin . . . 
     

2. En PowerPoint-presentation på ett intranät som är åtkomlig för läsaren


En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på intranät. https://xxxx
​Ange en länk som går till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Referens:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet [PowerPoint-presentation]. Ping Pong. http://pingpong.hj.se/

3. En PowerPoint-presentation på ett intranät som inte är åtkomlig för läsaren

Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

  • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
  • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .