Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Lärplattformar (Canvas, Ping Pong m.m.)

Dokument på lärplattformar som Canvas, Ping Pong etc.

Dokument på lärplattformar kan vara av ett par olika typer i referenssammanhang:

  1. Ett dokument som ligger på en lärplattform som dina läsare kan komma åt.
  2. Ett dokument som ligger på en lärplattform som inte är åtkomlig för läsaren

OBS! Om det handlar om en PowerPoint-presentation, se avsnittet om PowerPoint-presentationer.

Om dokumentet innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället.

Ibland kan det också handla om artiklar eller rapporter etc. som läraren har laddat upp men som faktiskt finns på nätet eller i en artikeldatabas. Då är det bättre att hantera den som t ex en tidskriftsartikel eller rapport etc. 
 

1. Ett dokument på en lärplattform som är åtkomlig för läsaren:

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på dokumentet. Namn på lärplattformen. https://xxxx
​Ange en länk som går till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.

Referens:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet. Ping Pong. http://pingpong.hj.se/
 

2. Ett dokument på en lärplattform som inte är åtkomlig för läsaren

​Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

  • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
  • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .