Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Tabeller och figurer

Tabeller och figurer

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och fotografier. Följande bör du tänka på när du använder tabeller och illustrationer:

  • Tabellen/figuren ska vara numrerad (tabell 1.1 exempelvis).
  • Tabeller ska vara rubriksatta medan figurer inte behöver vara det (se exempel nedan).
  • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa.
  • Tabellen/figuren kan också ha en förklarande text.

 

Exempel på egenskapad tabell med tabellnumrering, rubrik samt undertext:

Exempel på egenskapad tabell med tabellnumrering, rubrik samt undertext:

 

Exempel (konstruerat) på tabell med rubrik tagen från annan källa (tidskriftsartikel):

Exempel (konstruerat) på tabell med rubrik tagen från annan källa (tidskriftsartikel):

 

Exempel på egenskapat diagram (figurer behöver ingen rubrik):

Exempel på egenskapat diagram