Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Andrahandskälla

Andrahandskälla

Du bör så långt som det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som du själv inte har läst, även om den finns omnämnd i den källa du använder. Enligt APA anges i texten namnet på ursprungskällan och citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.I nedanstående exempel är det alltså Hagström som ska anges i referenslistan.

  • Åsikten har framförts att detta stämmer (Wideberg refererad i Hagström, 2005).
  • Widerberg (refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att...