Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Öppna lärresurser

Öppna lärresurser

Använd mallen för öppna lärresurser bara när materialet är direkt tillgängligt (materialet kan laddas ned eller är direkt åtkomligt på sidan). Bir du istället hänvisad till en annan webbplats är det till den specifika webbplatsen du refererar. Följ då mallen för webbplatser.

Ange det utgivningsdatum som uppges. Ibland finns uppgift om exakt datum, ibland bara utgivningsår.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsdatum). Sidans titel. Webbplatsens namn. Hämtad dag månad, år, från https://xxxx

Organisation. (utgivningsdatum). Sidans titel. Webbplatsens namn. Hämtad dag månad, år, från https://xxxx

Exempel på referens:

Pihlgren, A. S. (2019, maj). Skolans värdegrund – Grundskola och gymnasieskola. Modul: Delaktighet och inflytande i undervisningen. Del 5. Samtal för ökad elevdelaktighet. Skolverket, Lärportalen. Hämtad 18 februari, 2020, från https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentB/Artiklar/V1_1-GY_05B_04_Sokratiska.docx