Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Om APA

APA är en variant av Harvardsystemet. Enligt Publication Manual of the American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. 

APA Style har riktlinjer för både referenshantering och formatering av akademiska texter. Bibliotekets guide fokuserar främst på referenser i löpande text och referenslistan. Guiden bygger på den senaste upplagan av APA (7:e upplagan) som publicerades 2019.

Bibliotekets APA-guide har anpassats till en svensk kontext. Till exempel har språkliga anpassningar gjorts och referenser till svenskt offentligt material har lagts till.

Studenter bör alltid följa de instruktioner som har getts av läraren i respektive kurs, även när dessa frångår APA Style.

Läs mer: APA Style: Instructional Aids

Referensens byggstenar

Den grundläggande tanken med en referens är att den ska innehålla så pass mycket information att läsaren kan återfinna källan. Det är då en fördel att man skapar sina referenser på ett konsekvent sätt.