Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Organisationer som författare

Ibland fungerar företag, myndigheter, organisationer och liknande som författare. Dessa skrivs vanligen ut i sin helhet varje gång de citeras. Tänk på att en organisation inte är en person och att du måste formulera dig annorlunda jämfört med när du hänvisar till namngivna författare. En organisation kan till exempel inte hävda eller mena något. I stället kan du i texten lyfta fram det dokument som du hänvisar till.

  • I kursplanen för ämnet matematik lyfts fram att . . .  (Skolverket, 2022).
  • I kunskapsöversikten Greppa flerspråkigheten lyfter författarna Svensson, Rosén, Straszer och Wedin fram olika typer av flerspråkighet (Skolverket, 2018).
  • I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demensjukdom (2017) betonas att varje patient "ska få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd" (s. 87).

Organisationer med akronym

Många organisationer har välkända akronymer (förkortningar). I första hänvisningen till en sådan organisation skriver du ut hela namnet följt av akronymen inom hakparentes. Hänvisar du upprepade gånger till organisationen använder du bara akronymen. I referenslistan ska hela namnet skrivas ut.

Första hänvisningen

  • (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2007)
  • I en rapport från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] (2007) kan man läsa att översvämningar . . . 

Efterföljande tillfällen

  • (SMHI, 2007)