Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Organisationer som författare

Ibland fungerar företag, myndigheter, organisationer och liknande som författare. Dessa skrivs vanligen ut i sin helhet varje gång de citeras. Vissa grupper med välkända akronymer skrivs ut vid första tillfället med akronymen i hakparentes och förkortas sedan. Det ska vara lätt för läsaren att hitta hänvisningen i referenslistan och därför skrivs hela namnet ut där.

Första texthänvisningen

  • (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2007)

Efterföljande tillfällen

  • (SMHI, 2007)