Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Och eller &

Tänk på att i löpande text skrivs "och" mellan författarnamnen men i parentesen används et-tecknet (&).

  • Caldenby, Linde Bjur och Ohlsson (2006) visar…
  • Arkitekturen är en nyckel till stadens historia (Caldenby, Linde Bjur & Ohlsson, 2006).