Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Årtal saknas

Vissa källor saknar datum och år. Du skriver då u.å. (= utan årtal) inom parentes i stället för årtal.

Johnson, A. (u.å.) Gott och blandat. Allmänt förlag.

Flera källor utan år

Har du flera källor som saknar årtal skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c, och så vidare i parentesen. Vilken som blir a eller b avgörs av bokstavsordningen utifrån titel.

  • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
  • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

I referenslistan kommer referenser utan år före referenser med år: 

Andersson, T. (u.å)
Andersson, T. (2020)

Läs mer:

APA Style: Missing Reference Information