Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Hänvisa till bilagor

Ibland vill du bifoga ett dokument som bilaga i ditt arbete. Det kan röra sig om ett frågeformulär som var underlag för intervjuer eller något liknande som kan vara bra för läsaren att ha tillgång till. 

Bra att veta

  • Bilagan ska finnas sist i arbetet.
  • Om det bara är en bilaga ger du den benämningen Bilaga med inledande versal.
  • Om det finns flera bilagor benämner du dem Bilaga A, B, C osv.
  • Bilagan ska ej finnas med i referenslistan.
  • Du ska hänvisa till bilagan minst en gång i din löpande text.

Exempel på referenser i text

  • Detta beskrivs i Region Jönköpings Läns Riktlinjer (se Bilaga).
  • Detta beskrivs i Region Jönköpings Läns Riktlinjer (se Bilaga B).