Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Sidhänvisningar

Sidhänvisning men inte citat

När man citerar något ordagrant ska man alltid ange den sida som citatet hämtats från. Det kan också vara bra att ange en sidhänvisning när man återger stycken eller sidor med sina egna ord (parafrasering). På så vis blir det lättare för de läsare som blir nyfikna och vill veta mer att själva hitta ursprungstexten i en källa som består av många sidor, t.ex. en artikel, bok eller ett bokkapitel.

Du anger sidnummer på samma sätt som när du citerar.

Parentetisk källhänvisning med sidummer:

Studier har visat att barnen förväntar sig att det är skillnad mellan förskola och förskoleklass (Alfredsson, 2014, s. 149).  

Narrativ källhänvisning med sidnummer:

Danielsson (2018) menar att vårdnadshavare ofta betraktar övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring (s. 238). 

 

Du kan läsa mer om parafrasering och sidhänvisning på APA:s egen blogg.

Källa utan sidnumrering

En del källor saknar sidnumrering, till exempel webbplatser och vissa e-böcker. Du behöver då använda andra sätt för att visa läsaren var du har hittat informationen. Använd det sätt som gör det lättast för läsaren att förstå!

Använd en rubrik eller underrubrik

Exempel: 

Även de som lider av kronisk sjukdom har goda chanser att leva ett gott liv om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos). 

Om rubriken eller underrubriken är väldigt lång kan du förkorta den.

Ange numret på stycket (räkna styckena om de inte är numrerade)

Exempel: 

Även de som lider av kronisk sjukdom har goda chanser att leva ett gott liv om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. (Reumatikerförbundet, u.å., st. 11).

Ange rubrik/underrubrik och numret på stycket

Exempel: 

Även de som lider av kronisk sjukdom har goda chanser att leva ett gott liv om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos, st. 11).