Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Sidhänvisningar

När man citerar något ordagrant ska man alltid ange den sida som citatet hämtats från. Det kan också vara bra att ange en sidhänvisning när man återger stycken eller sidor med sina egna ord (parafrasering). På så vis blir det lättare för de läsare som blir nyfikna och vill veta mer att själva hitta ursprungstexten i en källa som består av många sidor, t.ex. en artikel, bok eller ett bokkapitel.

Du kan läsa mer om parafrasering och sidhänvisning på APA:s egen blogg.