Skip to Main Content

APA – Referenshantering

AI-verktyg

Vad är AI-verktyg?

Det finns flera AI-verktyg som kan generera texter, till exempel ChatGPT och Bard. Du kan aldrig använda en text skapad av ett AI-verktyg som din egen. Däremot kanske du vill undersöka ett AI-verktyg som studiematerial i en uppgift. Beskriv i så fall noggrant i din metodtext hur du har använt verktyget.

Tänk på! Texten som genereras av AI-verktyget blir alltid unik och går alltså inte går att reproducera. APA rekommenderar därför att du kopierar och bifogar texten som en bilaga i ditt arbete.

AI-verktyg

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . (OpenAI, 2023).
  • OpenAI (2023) . . .

I referenslistan:

Företag som skapat AI-verktyget. (Årtal). AI-verktygets namn (version) [Large language model]. https://xxxx

Exempel:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

APA:s exempel på hur du skriver om AI

APA rekommenderar att du i metod-delen av din text beskriver hur du har använt ett AI-verktyg i arbetet. Här är deras exempel på hur en sådan text skulle kunna se ut:

When given a follow-up prompt of “What is a more accurate representation?” the ChatGPT-generated text indicated that “different brain regions work together to support various cognitive processes” and “the functional specialization of different regions can change in response to experience and environmental factors” (OpenAI, 2023; see Appendix A for the full transcript).

Reference

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Läs mer:

APA Style: How to cite Chat GPT