Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Religiösa verk

  • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.
  • I författarfältet står i stället verkets namn.
  • Det är ofta okänt vilket år verket publicerades - använd det årtal som står i versionen du använder.
  • Om det ges ut en uppdaterad version av verket, inkludera båda åren i referensen.

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . (Bibeln, 1917/1981).

Om du ska citera ur ett religiöst verk:

  • Hänvisa till versnummer i stället för sidnummer:

Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).

I referenslistan:

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). Förlag.

Exempel:

Bibeln. (1917/1981). Libris.