Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Källa med 3 till 20 författare

Källhänvisning i löpande text:

För källor med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al.

  • Enligt en tidigare nämnd undersökning framkommer det också att . . . (Norling et al., 2010).
  • Norling et al. (2010) menar vidare att . . . 

Om två hänvisningar blir likadana lägger du till så många författarnamn som behövs för att hänvisningarna ska skilja sig åt: 

  • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.