Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Flera verk av samma författare

Flera verk med samma författare och år

Om du har flera källor med samma författare och samma år sorteras de i bokstavsordning efter titeln. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året.

Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan.

I löpande text:

  • (Franzén & Andersson, 2018a).
  • Franzén och Andersson (2018b) hävdar att...

Detta gäller även när referenserna saknar år:

  • (Andersson, u.å.-a).
  • Enligt Andersson (u.å.-b) kan matematiska problem lösas...

Flera verk med samma försteförfattare

Om du vill hänvisa till flera verk som har samma försteförfattare behöver du i hänvisningen i texten skilja dessa referenser åt. Då skriver du så många författare som krävs för att skilja referenserna åt.  

Exempel:

  • Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017)
  • Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017)

Om det bara är sista författaren som skiljer referenserna åt, skriver du inte et al. efter:

  • Hasan, Liang, Kahn, and Jones-Miller (2015)
  • Hasan, Liang, Kahn, and Weintraub (2015)

APA Style: Citing Multiple Works With Three or More Authors and the Same Date