Skip to main content

Forskningsdata

Hantera forskningsdata

Hantera forskningsdata

I utvecklingen mot öppen vetenskap är det inte bara tillgång till publikationer som har betydelse. Även den data som forskningen baseras på förväntas finnas öppet tillgänglig.

Grundtanken är att redan insamlad rådata ska kunna återanvändas för fortsatt forskning och kunskapsutveckling, i de fall det är möjligt. En viktig princip när det gäller hantering av forskningsdata är att den ska vara FAIR: Findable, Accessible, Interoperable och Reusable.