Skip to Main Content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Datahanteringsplan

Datahanteringsplan

Datahanteringsplanen är det verktyg som används för att säkerställa ett genomtänkt arbete med forskningsdata. Datahanteringsplanen ska vara ett levande dokument som utvecklas efterhand under hela forskningsprojektet.

Syftet är att planen ska utgöra ett stöd tidigt i forskningsprocessen för att undvika framtida problem i datahanteringen. Många forskningsfinansiärer kräver en datahanteringsplan redan i samband med forskningsansökan.

Datahanteringsplanen är inte bara ett dokument för finansiären och själva forskningsprojektet utan en viktigt dokumentation för de som i framtiden vill granska eller återanvända framtagen forskningsdata. Ett tips är att komplettera datahanteringsplanen med ett så kallar "read me" dokument där man mer utförligt kan beskriva framtagandet av sin forskningsdata.

Respektive fackhögskola har sina egna specifika krav på hur de vill att datahanteringsplanen skall se ut och fyllas i. Kontakta respektive forskningschef för att erhålla rätt mall när du upprättar din egen datahanteringsplan. Kolla dessutom alltid med finansiären ifall de har sina egna uttryckliga krav för ifyllandet!