Skip to Main Content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Säker lagring

Säker lagring

Det är viktigt att forskningsdata sparas på ett säkert sätt under arbetet. För att säkerställa god lagring måste du tänka på flera olika saker till exempel informationssäkerhet, kryptering, filversioner, back-up, lösenordshantering, känsliga personuppgifter, sekretess, etiska aspekter, tillgänglighet med mera. IT-avdelningen vid JU svarar gärna på frågor och hjälper till med olika lagringslösningar beroende på behov (se nedan). Undvik att spara på exempelvis externa diskar, USB-stickor eller lokala hårddisken!