Skip to Main Content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Arkivering

Arkivering

Arbetet med forskningsdata är inte avslutat förrän sparad data arkiverats. All forskningsdata som tas fram vid JU skall arkiveras. Vid samarbete med exempelvis ett annat lärosäte eller ett företag är det en avtalsfråga vem som äger forskningsdata och därmed ansvarar för lagring och arkivering. Arkivfunktionen vid JU ger råd i samband med detta.