Skip to main content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Tillgängliggöra

Tillgängliggöra forskningsdata

Återanvändning av forskningsdata kan bli aktuellt långt efter ett projekts slut, till exempel för att återskapa resultat, använda data för nya analyser eller för att andra ska kunna kontrollera publicerade resultat om det uppstår anklagelse om vetenskaplig oredlighet. Även om det inte finns några direkta planer på att någon annan ska fortsätta arbeta med forskningsmaterialet är det viktigt både för din egen del och för eventuella granskare att kunna gå tillbaka i forskningens olika steg. Därför behöver du säkerställa att dokumentationen är så begriplig och heltäckande att både du och andra kan förstå materialet även efter en längre tid.