Skip to Main Content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Tillgängliggöra

Tillgängliggöra forskningsdata

Återanvändning av forskningsdata kan bli aktuellt långt efter ett projekts slut, till exempel för att återskapa resultat, använda data för nya analyser eller för att andra ska kunna kontrollera publicerade resultat om det uppstår anklagelse om vetenskaplig oredlighet. Även om det inte finns några direkta planer på att någon annan ska fortsätta arbeta med forskningsmaterialet är det viktigt både för din egen del och för eventuella granskare att kunna gå tillbaka i forskningens olika steg. Därför behöver du säkerställa att dokumentationen är så begriplig och heltäckande att både du och andra kan förstå materialet även efter en längre tid.

Metadata (data om data såsom forskare, institution, ämne, område...) för ditt forskningsdataset skall även registreras hos Svensk Nationell Datatjänst (SND) genom att logga in i DORIS. JU forskare kan även publicera forskningsdata hos SND genom att logga in i DORIS. Det kan bli olika hantering beroende på om det är öppna data eller forskningsdata med restriktioner.

Vill du publicera ditt dataset i ett repositorium finns exempelvis Zenodo (EU) men du kan även publicera i mer ämnesinriktade repositorier vilka du kan söka efter genom tjänsten re3data.org.

Tänk på att du alltid kan bestämma licens för utnyttjandet av din  öppna data, se mer under Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/).