Skip to Main Content

Industriell produktutveckling, produktion och design

Välkommen

Kom igång direkt

Du kommer långt genom att söka i bibliotekets söktjänst Primo som innehåller alla de resurser som biblioteket ger tillgång till. Om du behöver göra en mer specifik sökning efter vetenskapliga publikationer kan det vara bättre att använda någon av de databaser som länkas nedan.

Databaser inom produktutveckling, produktion och design

Nedan finns länkar till passande databaser inom Industriell produktutveckling, produktion och design. Det är framför allt ett bra sätt att söka efter vetenskapliga artiklar. Ibland finns artiklarnas fulltexter direkt i databasen och ibIand har biblioteket en prenumeration som gör att du får tillgång till fulltext.  Då klickar du på den lila Access from JU-knappen för att hitta fulltext:

 Access from JU

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån.

Om du behöver hjälp med din informationssökning hjälper vi gärna till. Hör av dig till oss på biblioteket. 

Ämnesövergripande databaser

Vill du hitta tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker inom ämnena industriell produktutveckling, produktion och design står främst uppställda på andra våningsplanet i biblioteket. Här följer några exempel på hyllor som kan vara relevanta för ditt ämnesområde:  

620 Ingenjörsvetenskap
620.0042 Konstruktion
620.1 Tillämpad mekanik & materiallära
620.112 Materialegenskaper & materialprovning
620.82 Ergonomi
621.8 Maskinteknik
658.56 Produkthantering, förpackning
658.575 Produktutveckling
745 (plan 3) Industriell formgivning
747 (plan 3) Inredning

 

Ska du referera till en källa?