Skip to Main Content

Industriell produktutveckling, produktion och design

Välkommen

Kom igång direkt:

Vill du hitta böcker och annat material som biblioteket har tillgång till?

Vill du hitta vetenskapligt material?

Här har du några databaser som kan vara bra att börja med när du vill hitta vetenskapliga artiklar eller andra typer av vetenskapligt material. De är breda och ämnesövergripande. Du hittar fler passande databaser i menyn till vänster. 

 

Vill du hitta tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker inom ämnena industriell produktutveckling, produktion och design står främst uppställda på andra våningsplanet i biblioteket. Här följer några exempel på hyllor som kan vara relevanta för ditt ämnesområde:  

620 Ingenjörsvetenskap
620.0042 Konstruktion
620.1 Tillämpad mekanik & materiallära
620.112 Materialegenskaper & materialprovning
620.82 Ergonomi
621.8 Maskinteknik
658.56 Produkthantering, förpackning
658.575 Produktutveckling
745.2 (plan 3) Industriell formgivning
747 (plan 3) Inredning

 

Ska du referera till en källa?