Skip to Main Content

Industriell produktutveckling, produktion och design

Encyklopedier & uppslagsverk

Encyklopedier & uppslagsverk

Uppslagsverk är ofta en bra första introduktion till ett ämne för att få grundläggande definitioner, begrepp och termer att använda i sin fortsatta sökning.

Här är några förslag på uppslagsverk inom området. För att hitta fler kan du i Primo söka på encyclopedia/dictionary och ditt ämnesområde. 

Ämnesspecifika uppslagsverk