Skip to Main Content

Industriell produktutveckling, produktion och design

Handböcker

Handböcker

Med handböcker avses i det här fallet teoretiska översiktsverk. Inom det tekniska området kan handböcker även vara praktiska handledningar. Handböcker innehåller ett antal kapitel som belyser olika aspekter av ett övergripande område. Det gör att du kan läsa in dig på ett område, få kännedom om de olika teorier som används inom forskningen, identifiera de viktigaste författarna och få en bra referenslista över de viktigaste bidragen inom ämnet.

Nedan följer ett urval av olika handböcker relevanta för ämnesområdet produktutveckling. För att hitta fler kan du i Primo söka på encyclopedia/dictionary och ditt ämnesområde.