Skip to Main Content

Industriell produktutveckling, produktion och design

Materiallära & standarder

Materiallära

Materiallära och standarder är något du som sysslar med produktutveckling kommer att stöta på ofta.

I synnerhet två databaser är användbara om du vill söka information om material och materials olika egenskaper. Du hittar databaserna nedan. Det finns även ett par viktiga referensverk och encyklopedier på området. Läs mer under fliken Encyklopedier & uppslagsverk.

 

Standarder

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga rutiner vi kan enas kring. I tekniska sammanhang är standarder olika resultat i form av beskrivningar, regler, normer och rekommendationer för användning. Det kan också vara dokument innehållande sådana resultat.

I databasen SIS standarder (fd. e-nav) kan du söka bland tusentals standarder. SIS standarder är en tjänst från SIS, Swedish Standards Institute. De standarder som högskolan har tillgång till kan du läsa i fulltext på skärmen. De andra ser du en förhandsvisning av. Kontakta biblioteket om du har behov av en standard som inte finns tillgänglig i fulltext via SIS standarder.

Du har även tillgång till IEEE-standarder i databasen IEEE Xplore Digital Library.