Skip to Main Content

EndNote Online (sve)

Tags: General, Svenska

Ditt referensbibliotek

My References

 

Under My References hittar du alla referenser som du samlar på dig i ditt EndNote-bibliotek. Du kan skapa olika mappar (Groups) för dina referenser för att skapa ordning och reda. 

Quick Search

Du kan söka bland dina referenser genom att bara ange söktermer som författare, titel eller andra ord och klicka på knappen Sök. I rullgardinsmenyn direkt under sökfältet kan du välja om du vill söka bland All My References eller i dina grupper om du har några.

Kategorier i My References

Under denna rubrik hittar du olika mappar:

All My References

Här hittar du en lista över alla dina referenser i ditt EndNote Online-bibliotek inklusive de som är oarkiverade (se nedan).

Unfiled

När du har importerat eller skapat nya referenser men ännu inte placerat dem i någon grupp placeras de här.

Quick List

Referenser lagrade i Quick List finns kvar under den aktiva sessionen. Den kan vara användbar om du vill skapa en tillfällig referenslista för att skriva ut. Kom ihåg att när du har loggat ut kommer listan att tömmas. För att kopiera referenser till din Quick List, klicka i rutan till vänster om varje referens eller välj All eller Page (alla referenser på den specifika sidan) ovanför söklistan och klicka sedan på knappen Copy to Quick List.

My Groups

Här hittar du alla grupper som du har skapat. För att lägga till referenser till någon av dina grupper markerar du bara rutan bredvid referensen/referenserna eller välj All eller Page. Välj sedan grupp i rullgardinsmenyn som säger Add to Group...