Skip to Main Content

EndNote Online (sve)

Tags: General, Svenska

Samla referenser

Börja samla referenser

I EndNote Online kan du samla referenser på flera sätt. Det enklaste sättet är att importera dina referenser från databaserna, antingen genom direktimport eller genom att spara dina referenser som filer. Du kan också söka inifrån EndNote Online. Ibland behöver du skapa referenser manuellt, till exempel för webbplatser.

Direktimportera från Primo

 • Logga in på ditt EndNote-konto.
 • Sök i Primo.
 • Klicka på EndNote-knappen i Primo när du vill importera en referens:

 • Du hittar referensen i ditt EndNote-bibliotek under Unfiled.

Direktimportera från EBSCO (Cinahl, Medline etc.)

 • Logga in på ditt EndNote-konto.
 • Sök i databasen.
 • Välj referenser genom att klicka på den blå mappen till höger om varje post i träfflistan:

 • När du har valt dina referenser, klicka på Folder i menyn längst upp på sidan:

 • Klicka på Export och Direct export to EndNote web:

 • Du hittar referenserna i ditt EndNote-bibliotek under Unfiled.

Importera från ProQuest (ERIC, PsycInfo etc.)

 • Sök i databasen och välj dina referenser.
 • Klicka på de tre prickarna ovanför träfflistan och klicka på RIS:

 • Välj Continue i rutan som öppnas.
 • Gå till ditt EndNote-konto och välj Collect och sedan Import References:

 • Klicka på Choose File och välj filen du just laddat ner.
 • Vid Import Option, välj RefMan RIS.
 • Välj var du vill spara referensen och klicka på Import.

Importera från PubMed

 • Sök i PubMed och välj dina referenser.
 • Klicka på Send to ovanför träfflistan och välj Citation manager:

 • Välj Create a file:

 • Gå in på ditt EndNote-konto och välj Collect, sedan Import References:

 • Klicka på Choose File och välj filen du just laddat ner.
 • Vid Import Option, välj PubMed (NLM).
 • Välj var du vill spara referensen och klicka på Import.

Importera från Scopus

 • Sök i Scopus och välj dina referenser.
 • Klicka på Export ovanför träfflistan:

 • Välj RIS format:

 • En dialogruta öppnas där du uppmanas att logga in på ditt EndNote-konto:

 • Du hittar din referens under Unfiled i EndNote.
Obs! Om dialogrutan inte dyker upp och en fil i stället laddas ner, välj Always open files of this type:

 

Online search

Att göra en onlinesökning innebär att du söker i en databas inifrån EndNote Online och referenserna du hittar laddas ner till ditt EndNote-bibliotek.

Klicka på underrubriken Online Search för att börja söka:

 • Välj en databas att söka i från rullgardinsmenyn. Listan innehåller, i alfabetisk ordning, alla databaser du kan söka från som tillhandahålls av EndNote Online. Om du bara vill att den här listan ska innehålla de databaser som du är intresserad av kan du skapa en egen favoritlista. Klicka på Select Favorites.  

Skapa en referens manuellt

Ibland måste du skapa en referens manuellt. Informationen du lägger till är information som behövs för att skapa en fullständig referens enligt den stil du använder, till exempel APA eller Vancouver.

 • Klicka på Collect och sedan på underrubriken New Reference. Du bör koncentrera dig på Bibliographic Fields eftersom de är de viktiga. Obs! Eftersom fälten är anpassade för att passa många olika referensstilar kommer du att lämna vissa av dem tomma. Om du använder APA, kan du utgå från bibliotekets APA-guide för att se vilken information som ska finnas med i referensen.

Screenshot of the fields you fill in when creating a reference manually.

 

 • Först måste du välja Reference Type från rullgardinsmenyn. De vanligaste typerna är tidskriftsartikel, tidningsartikel, bok, bokkapitel, konferensbidrag, rapport, avhandling och webbsida:

Screenshot of the drop down menu of different types of references.

 • Kom ihåg: När du anger författarnamn skriver du efternamnet följt av ett kommatecken, sedan förnamnet. Du måste också ange varje namn på en ny rad:

Screenshot of the author part when you create a reference.

 • När du har skrivit in all relevant information klickar du på Save.
 • Du hittar sedan referensen först mappen Unfiled.