Skip to Main Content

EndNote Online (sve)

Tags: General, Svenska

Inställningar (Options)

Dina EndNote Online-inställningar

Screenshot of the toolbar in Endnote Online with an arrow pointing to Options

Under fliken Options hittar du fem olika underkategorier:

Password

Här kan du ändra ditt nuvarande lösenord.

E-mail Address

Här kan du ändra din nuvarande e-postadress.

Profile Information

Här kan du ändra din profilinformation.

Language

Här kan du byta språk.

Subscription

Här får du en översikt av dina prenumerationsuppgifter, det vill säga hur många dagar du har tillgång till EndNote Online utan att behöva logga in via Högskolans nätverk.