Skip to Main Content

EndNote Online (sve)

Tags: General, Svenska

Referenshantering i Word

Om Cite While You Write

Cite While You Write (CWYW) är en plug-in-funktion för Word som finns på alla datorer vid Jönköping University. Om du har en privat dator eller använder Word hemma kan du ladda ner CWYW från EndNote.

CWYW låter dig infoga referenser direkt i ditt Word-dokument medan du skriver. Du kan ändra alla hänvisningar i texten från en referensstil till en annan, till exempel från APA till Vancouver. Du kan också redigera specifika referenser i texten. Om du ändrar en referens i ditt EndNote Online-bibliotek kommer den att ändras även i ditt Word-dokument.

Om du använder Word via JU:s nätverk eller har installerat CWYW-plugin-programmet och startat om Word, kommer du att se en EndNote-flik i ditt verktygsfält.

Ladda ner plug-in

För att kunna infoga referenser i Word på din dator, behöver du först ladda ner CWYW-tillägget.

 • Logga in i EndNote och klicka på Downloads:

Screenshot of the toolbar and Endnote with an arrow pointing to Downloads.

 • Klicka på Download Windows eller Download Macintosh och spara installationsprogrammet på din dator och installera det sedan. Kom ihåg att stänga Word och alla andra Microsoft Office-program innan du gör detta. Det är när du öppnar Word nästa gång som CWYW kommer att installeras i Word.

CWYW i Word

När du har laddat ner CWYW, kommer du att se en ny EndNote-flik när du öppnar ett Word-dokument:

Screenshot of the toolbar in Word with an arrow pointing to Endnote

OBS! Ibland behöver du ändra från EndNote (som är desktop-varianten) till EndNote Online. Annars kommer inte ditt EndNote-bibliotek att kopplas till Word-dokumentet. Om det står EndNote i din flik, klicka på Preferences och sedan Application. Välj EndNote Online i rullgardinsmenyn:

 

Ändra referensstil

 • Under Bibliography i menyn kan du välja referensstil. Vanliga stilar är APA och Vancouver. Kolla med dina lärare vilken stil du ska använda.

 • Du kan växla mellan olika stilar när du vill och om du vill lägga till någon ny stil, kan du gå tillbaka till ditt EndNote-konto och klicka på Format. Därefter väljer du Bibliography:

Screenshot of the format in Endnote online.

 • Välj Select Favorites för att få fram en lista på alla tillgängliga referensstilar. I den vänstra kolumnen kan du klicka på den stil du vill spara till My Favorites. Klicka sedan på Copy to favorites:

 • Klicka på Hide för att stänga fönstret.
 • Den nya stilen kommer att vara tillagd som alternativ i Word.

Infoga referenser i ditt Word-dokument

Det finns flera sätt att arbeta med CWYW. Testa dig fram för att se vad som passar dig bäst.

 • Placera pilen i texten där du vill infoga en referens och klicka på Insert Citations:

 • Detta öppnar en sökruta där du kan söka efter referenser från ditt EndNote-bibliotek, Sök efter författare, ord från titeln eller andra bibliografiska data.
 • Under sökfältet kommer de referenser som matchar dina sökkriterier att listas och i rutan nedanför kommer all bibliografisk data för referenserna att visas.
 • Markera referensen som du vill använda och klicka på Insert.

 • Du kan också välja att infoga referensen men exkludera författare(r), år eller båda.

 • En texthänvisning skapas och hela referensen läggs till i slutet av dokumentet. På så vis skapas referenslistan allt eftersom du lägger till nya referenser.
Obs! Om du använder ett fotnotssystem, som till exempel Oxford., måste du först infoga en fotnot i Word genom att klicka på fliken Referenser och välja Infoga fotnot, eller helt enkelt använda Alt + Ctrl + F. Gå sedan tillbaka till EndNote-fliken och klicka på Insert Citation.

Infoga delade referenser

När någon har delat en grupp referenser med dig, måste du gå till Organize och Other's Groups i ditt EndNote-bibliotek. Där klickar du i Use For Cite While You Write:

Efter det kommer du att kunna hitta de delade referenserna i ditt Word-dokument.

Redigera referenser i texten

Du kan redigera en texthänvisning genom att markera den i texten och klicka på Edit Citation(s).

I fönstret som kommer fram kan du se den markerade texthänvisningen och sammanhanget i texten:

Screenshot of the Edit library reference in Word.

EndNote Edit and Manage Citations består av:

 • Exclude Author - Markera rutan för att utesluta författarens namn i den markerade texthänvisningen, till exempel om du har nämnt författarens namn i texten och inte behöver upprepa det i citatet.
 • Exclude Year - Markera rutan för att utesluta år i den markerade hänvisningen.
 • Prefix - Ange text som ska visas framför citatet, till exempel "som citerat av" osv.
 • Suffix - Ange text som kommer att visas efter citatet.
 • Pages - Ange sidnummer, till exempel när du har inkluderat ett direkt citat.

Redigera referenser i referenslistan

Om du klickar på knappen Edit Reference visas ett par alternativ:

 • Edit library reference - Detta tar dig till den referensen i ditt EndNote-bibliotek.
 • Remove citation - Detta tar bort texthänvisningen från den platsen i Word-dokumentet.
 • Insert citation - Fönstret Insert Citation kommer upp (se ovan) och du kan infoga en annan hänvisning inom samma parentes genom att välja en ny och klicka på OK.
 • Update from My Library - Uppdaterar referensen om du nyligen har gjort några ändringar i den.

Koppla bort EndNote från Word-dokumentet

Så länge ditt Word-dokument är kopplat till ditt EndNote-bibliotek kan du inte göra några ändringar i citat eller referenser, eftersom de omedelbart kommer att formateras tillbaka till som de var. Om du vill göra manuella ändringar av citat och referenser i ditt Word-dokument utan att ändra dem i ditt bibliotek, måste du först koppla bort Word-dokumentet från ditt EndNote-bibliotek. Du gör helt enkelt en kopia av ditt Word-dokument utan koppling till EndNote med hjälp av funktionen Convert to Plain Text.

 • I Bibliography-rutan klickar du på pilen bredvid Convert Citations and Bibliography och väljer Convert to Plain Text:

 • Word kommer att vilja skapa en ny kopia av det konverterade dokumentet som du bör spara under ett annat namn. Glöm inte att även spara originalet så att du kan redigera i den versionen senare. Klicka på OK:
   

Screenshot of a dialogue box in Word.

Bra att veta för EndNote Desktop-användare

Om du även har desktop-versionen av EndNote kan du ändra applikationer (det vill säga från EndNote (desktop) till EndNote Online och vice versa) när som helst, till exempel om du arbetar med Word på en dator utan din EndNote (desktop) installerat:

 • Gå till EndNote-fliken i Word, klicka på Inställningar, välj fliken Application, välj EndNote Online i rullgardinsmenyn bredvid Application, ange dina EndNote Online-kontouppgifter och klicka slutligen på OK:

Screenshot of how to switch between Endnote desktop and Endnote online in Word.

 • Nu är du kopplad till EndNote Online i stället.