Skip to Main Content

Sjuksköterska: examensarbete

Sök information till inledning och bakgrund

Till projektplanen

I kursen Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad jobbar du med att förbereda ditt examensarbete. Den projektplan du skapar är alltså en utgångspunkt för det kommande examensarbetet och ska innehålla bakgrund, problemformulering, syfte, metod och kliniska implikationer. Som stöd i inledning och bakgrund behöver du vetenskapliga artiklar (primärkällor) och även andra typer av källor. (Se Canvas för tydliga instruktioner från dina lärare.)

När man söker information till projektplanen behöver man dela upp sökningen i två steg:

1. Söka information till inledning och bakgrund.

2. Göra en preliminär sökning till resultatdelen för att se att ditt syfte håller, alltså att det finns tillräckligt många artiklar. 

Tänk på! Det du gör i projektplanen är preliminärt. Du kommer att behöva upprepa och kanske även förändra din sökning igen i nästa kurs.

Att söka information till inledning och bakgrund

När det gäller att hitta källor som stödjer inledningen och bakgrunden behöver du först inventera vad du ska ta upp. När du har en lista eller mindmap att utgå från är det också lättare att se vilken information du behöver hitta. 

Exempel: Låt oss säga att syftet berör palliativ vård. Då behöver du i bakgrunden till exempel ta upp:

  • Vad är palliativ vård?
  • Hur fungerar beslut kring palliativ vård?
  • Vad ingår? Finns det olika nivåer?

Till denna delen av bakgrunden behöver du alltså söka på palliative care kombinerat med olika aspekter. En bra start kan vara att börja med att söka på endast palliative care. Sedan kan du testa kombinationer.

Du behöver sedan söka på flera olika sätt och med olika sökord för att ringa in de olika delarna i bakgrunden.

Rekommenderade söktjänster

Du kan även söka information hos specifika myndigheter eller organisationer, till exempel Socialstyrelsen eller WHO.