Skip to Main Content

Sjuksköterska: examensarbete

Från syfte till sökord

När du väljer sökord utgår du från ditt syfte. Börja med att välja ut de betydelsebärande orden:

Syftet var att beskriva upplevd sexuell hälsa hos kvinnor som genomgått hjärtinfarkt.

Samla sedan på dig så många relevanta synonymer som möjligt till varje ord:

Glöm inte att sökning är ett detektivarbete -  det handlar om att försöka tänka ut vilka ord författarna kan ha använt i titlar och abstract. 

Hitta medicinska sökord på engelska

Svensk MeSH är Karolinska Institutets universitetsbiblioteks söktjänst för medicinska begrepp. Det är inte säkert att du hittar översättningar till alla dina sökord där, men det är en bra början.

När du söker i Svensk MeSH får du upp en definition på ordet på både svenska och engelska. Glöm inte att titta på de engelska synonymerna längst ned, där kan du hitta användbara sökord.

Termer för upplevelser, känslor och bemötande

Det är vanligt bland sjuksköterskestudenter att undersöka sjuksköterskors, patienters eller närståendes upplevelser eller erfarenheter av något. Begreppen går att skilja åt och förklara på olika vis på svenska, men på engelska är det lite svårare. Ordet experience rymmer både svenskans upplevelse och erfarenhet. I sökningen är det bra att ta med synonymer som perception och perspective, för att sedan avgöra om artiklarna handlar om erfarenhet eller upplevelse i sållningsprocessen.

Karolinska Institutets bibliotek har samlat ihop ord som kan beskriva olika typer av upplevelser och känslor:

Ämnesord

Artiklar i en ämnesdatabas, som till exempel Cinahl, är taggad med ämnesord. Orden väljs från en ordlista och beskriver de viktigaste ämnena i artikeln. När du söker i en databas och klickar dig in i en artikel ser du vilka ämnesord som är kopplade till den. Titta gärna på dem, kanske finns det ord där som du kan lägga till i din sökning.

Exempel: