Skip to Main Content

Sjuksköterska: examensarbete

Sök artiklar till resultatet

Blocksökning

Att skapa sökblock är ett smart sätt att söka med alla de synonymer och relaterade termer du kom på när du arbetade med dina nyckelord. Varje nyckelord skapar tillsammans med sina synonymer ett block. Har du tre nyckelord har du alltså tre block att söka med.

Rekommenderade databaser

Manuell sökning

Ibland behöver du komplettera din databassökning med så kallad manuell sökning. Det innebär att du till exempel kollar efter fler källor i referenslistorna till de artiklar du redan har valt ut. Det kan också vara att du hittat en passande artikel på annan väg, till exempel efter tips från en lärare.

Beskriv gärna i ett par rader i metodavsnittet att du har använt dig av manuell sökning. Det bör inte vara allt för detaljerat, utan beskriv bara att ni har sökt i till exempel referenslistor.

I sökmatrisen kan man ha en egen rad där det står Manuell sökning och antalet artiklar som hittats på det viset:

Spara din sökning

Du kan spara både artiklar och sökord i databaserna. Det enda du behöver göra är att skapa konton. Så här fungerar det:

Cinahl och Medline (EBSCO)

1. Klicka på Sign In längst upp till höger på sidan.

2. Välj Sign Up och följ instruktionerna för att skapa ett konto.

3. Du kan sedan spara både artiklar och sökningar. För att psara artiklar, klicka på den blå mappen till höger om artikeln:

Artiklarna samlas i Folder längst upp till höger på sidan.

5. För att spara sökhistoriken, gå till Search History under sökrutan.

6. Klicka på Save Searches/Alerts under sökrutan:

Döp sökningen och spara. De sparade sökningarna finner du också i Folder.

PsycInfo (ProQuest)

1. Klicka på figuren längst uppe till höger på sidan och välj Create My Research Account

2. Följ instruktionerna och klicka på Create account.

3. För att spara artiklar, klicka i rutan framför artikeln och välj sedan ikonen för Save to My Research ovanför:

4. För att spara en sökning, klicka på Save search/alert uppe till höger om träfflistan: