Skip to main content

EDC / EU-information

Tags: Svenska

Välkommen

Välkommen

Högskolebiblioteket i Jönköping är ett av elva universitets- och högskolebibliotek i Sverige med ett Europeiskt dokumentationscentrum, EDC.

Vi hjälper studenter, forskare och andra att hitta officiella dokument från Europeiska unionen och annan EU-relaterad information.

På andra våningen i biblioteket finns en EDC-hörna med broschyrer och informationsmaterial.

Nästan alla officiella EU-publikationer finns tillgängliga på nätet, vi har också en del material i tryckt form. Du kan söka EDC-material i bibliotekets söktjänst Primo

 

I den här guiden hittar du länkar till sidor där du kan hitta praktisk information om EU och om dina rättigheter som EU-medborgare. Du kan läsa om hur man hittar forskning om EU, om vilka de viktigaste rättskällorna är och hur man hittar dem samt hur man hittar EU-statistik.

EDC Jönköping är en del av informationsnätverket Europa direkt