Skip to Main Content

EndNote för studenter

Tags: General, Svenska

Välkommen

Vad är EndNote Online?

Referenshanteringsverktyget EndNote Online (även känt som EndNote Web) hjälper dig att organisera och formatera dina referenser på ett enkelt sätt. Det är en webbaserad version av desktop-programmet EndNote, som används för samma ändamål.

I den här guiden kan du följa de olika stegen i menyn till vänster för att komma igång med EndNote Online. Kontakta oss gärna om du stöter på några problem!

Cite While You Write (CWYW)

Microsoft Word-tillägget Cite While You Write (CWYW) hjälper dig att på ett enkelt vis infoga referenserna i din text och din referenslista. Du kan välja bland tusentals referensstilar, till exempel APA-, Oxford- och Vancouver-stilarna, men även tidskriftsspecifika stilar.

Ladda ner Cite While You Write via EndNote, under rubriken Downloads.

EndNote Online vs EndNote desktop

Om du redan har tillgång till desktop-versionen av EndNote kan du även använda EndNote Online när:

  • du inte har tillgång till den dator som du har EndNote (desktop) installerat på
  • du vill dela ett bibliotek med kollegor eller studiekamrater.

Du kan också exportera/importera referenser fram och tillbaka från EndNote och EndNote Online.