Skip to Main Content

EndNote för studenter

Kom igång

Vad är EndNote Online?

Referenshanteringsverktyget EndNote Online hjälper dig att organisera och formatera dina referenser på ett enkelt sätt. Det är en webbaserad version av desktop-programmet EndNote, som används för samma ändamål.

I den här guiden kan du följa de olika stegen i menyn till vänster för att komma igång med EndNote Online. Kontakta oss gärna om du stöter på några problem!

Du behöver gå igenom följande steg: 

1. Skapa ett EndNote Online-konto

2. Ladda ner Microsoft Word-tillägget Cite While You Write (CWYW) till din dator

3. Samla de referenser som du ska använda på ditt EndNote-konto

4. Lägga in referenserna i ditt word-dokument