Skip to Main Content

Socionom: översiktsstudie som examensarbete

Översiktsstudie som examensarbete

Syftet med guiden är att den ska vara ett stöd för dig som gör en översiktsstudie som examensarbete. En översiktsstudie ställer högre krav på informationssökningen än en empirisk studie och guiden tar dig igenom informationssökningsprocessen steg för steg.

Behöver du mer stöd i informationssökning eller referenshantering är du välkommen till Högskolebibliotekets drop in-handledning. Den har vi på tisdagar, onsdagar och torsdagar 12:30-13:30 i sal C2014 på andra våningen i biblioteket.

Du kan också ställa frågor via Fråga biblioteket eller kontakta mig via mejl.

Lycka till med examensarbetet!

Vilken typ av källor ska användas?

I översikten ska du använda vetenskapliga källor. Främst vetenskapliga artiklar, men även forskningsrapporter, avhandlingar, konferenspublikationer och bokkapitel kan bli aktuella. Ett grovt riktmärke är att du behöver 10-15 vetenskapliga källor.