Skip to Main Content

Forskningsdata

Tags: Svenska

Hantera forskningsdata

Hantera forskningsdata

I utvecklingen mot öppen vetenskap är det inte bara tillgång till publikationer som har betydelse. Även den data som forskningen baseras på förväntas finnas öppet tillgänglig.

Grundtanken är att redan insamlad rådata ska kunna återanvändas för fortsatt forskning och kunskapsutveckling, i de fall det är möjligt ("as open as possible and as closed as necessary"). En viktig princip när det gäller hantering av forskningsdata är att den ska vara FAIR: Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. Ytterligare en princip är den om CARE: Collective benefit, Authority to control, Responsibility och Ethics.

I Sverige är det Svensk Nationell Datatjänst (SND) tillsammans med ett nätverk bestående av 40 lärosäten som samordnar arbetet kring hantering av forskningsdata. Jönköping University är med i detta nätverk. Som högsta ansvariga myndighet i Sverige har vi Vetenskapsrådet (VR) och det är deras riktlinjer kring hantering av öppna forskningsdata vi har att förhålla oss till.

Avslutningsvis är det viktigt att tänka på att framtagen forskningsdata skall arkiveras vid Jönköping University!