Skip to Main Content

Lär dig söka – steg för steg

Tags: Svenska

Kritisk värdering

Det är viktigt att du har ett kritiskt förhållningssätt till de dokument och publikationer du stöter på under informationssökningsprocessen.

Detta är lika viktigt oavsett om materialet är i tryckt eller i digital form. Redan på planeringsstadiet är det värdefullt att fundera över trovärdighet och tillförlitlighet hos de publikationer du tänker använda dig av.

När du värderar ditt material, titta då särskilt på:

Författaren

Vem är författaren? Är han eller hon känd inom området? Går det att hitta någon information om var författaren hör hemma (forskningsinstitution, organisation etc.)? Nämns författaren i andra publikationer?

Utgivaren

Vem ger ut publikationen? Är det ett akademiskt förlag eller är förlaget på annat sätt känt inom ämnesområdet? Om det är ett webbdokument du ska bedöma, försök att analysera URL:en, webbadressen. Den består bland annat av domännamn och landskod, vilket kan ge information om var författaren är verksam.

Syfte och målgrupp

I vilket syfte är texten skriven? Försök att bedöma om författaren skriver i syfte att informera, påverka eller provocera. Vem är texten skriven för? Är den anpassad för en specifik målgrupp och stämmer det överens med det informationsbehov du själv har? Var exempelvis uppmärksam på att en forskare kan skriva såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt om sina rön.

Aktualitet

När skrevs texten och har det betydelse för dig? Undersök om det getts ut någon senare upplaga av boken, eller om författaren skrivit någon nyare artikel i ämnet. Publiceringsdatum för webbdokument kan ibland vara svårare att spåra, men många gånger anges ett uppdateringsdatum för sidan. Svårigheten kan dock vara att bedöma vad och hur mycket av texten som uppdaterats.

Referenser

De referenser som anges i texten talar om vilken forskning författaren väljer att förhålla sig till. Det kan handla både om forskning som författaren är kritisk till och forskning som författaren stöder sig på i sina egna resonemang.

Innehåll

Är dokumentet publicerat i sin ursprungsform, eller är det en bearbetning av tidigare publicerat material? Hur central är den frågeställning du söker information om i texten? Överensstämmer innehållet i texten med andra dokument inom ämnesområdet eller framför författaren en avvikande ståndpunkt?

Är den data som används korrekt? Kontrollera exempelvis att statistiska uppgifter stämmer och att eventuella jämförelser baseras på samma underlag och är tillförlitliga.