Skip to Main Content

Lär dig söka – steg för steg

Tags: Svenska

Sökverktyg

När du formulerat din forskningsfråga och tänkt igenom vilken information du behöver är det dags att välja sökverktyg.

Sökverktygen kan vara av olika karaktär och kräva olika sökmetoder. Det finns verktyg som söker i ett stort antal andra söktjänster i en och samma sökning och det finns verktyg som bara söker i ett strikt kvalitetskontrollerat innehåll. Det är bra att använda flera olika sökverktyg för att vara säker på att man har täckt sitt område ordentligt. 

Var medveten om att du kommer att få olika sökresultat beroende på vilket verktyg du väljer och hur väl du kan anpassa din sökning till verktygets innehåll och struktur.

Titta i en av bibliotekets ämnesguider för att få tips på sökverktyg som passar bra för ditt ämnesområde

Du hittar alla bibliotekets sökverktyg via listan Databaser A-Ö.