Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Vetenskapliga artiklar

Tidskriftsartiklar är en mångfacetterad publikationstyp och inom högskolan intar de vetenskapliga artiklarna en särställning. Vetenskapliga artiklar publiceras i tidskrifter som specialiserat sig på forskning, ofta inom ganska smala ämnesområden. Via knappen Tidskrifter hittar du alla tidskrifter du har tillgång till genom Högskolebiblioteket men enklast är det att söka efter vetenskapliga artiklar i en artikeldatabas. Vilka databaser som passar bra för ditt ämne ser du under flikarna till vänster. 

Att bläddra igenom tidskriftsnummer efter tidskriftsnummer i jakt på en lämplig artikel är väldigt tidsödande. Spara tid genom att söka information på ett mer effektivt sätt. Nedan finns en länk som tar dig till guiden Lär dig söka - steg för steg där du får en introduktion till informationssökning. I guiden kan du också lära dig mer om vad som kännetecknar artiklar och andra typer av publikationer.

Peer review

Att en artikel är granskad enligt ett peer review-förfarande är en förutsättning för att den ska anses vara vetenskaplig. Via länken nedan kan du läsa om vad peer review innebär.

Tips! Läs mer om Peer Review.

Är tidskriften vetenskaplig?

Det är inte alltid så lätt att avgöra om en artikel är vetenskaplig eller inte. Ett bra knep är att kontrollera tidskriftens status i databasen UlrichsWeb. UlrichsWeb listar information om tidskrifter och där kan du se om den aktuella tidskriften använder sig av peer review-förfarande eller inte. Skriv tidskriftens titel inom citattecken, klicka sedan på rätt tidskrift i listan och se om det står "Refereed: Yes". Du kan också söka på tidskriftens ISSN-nummer.