Skip to Main Content

Lärarutbildning och pedagogik

Böcker och bokkapitel

Hitta böcker

En bra startpunkt när du söker böcker är bibliotekets söktjänst Primo.

Primo innehåller de tryckta och elektroniska böcker, vetenskapliga artiklar och andra publikationer som biblioteket äger eller abonnerar på.

Kapitel ur vetenskapliga antologier är en vanlig akademisk publikationstyp. En antologi är en bok som har en eller flera redaktörer och vars kapitel är skrivna av olika författare. Kapitel ur e-böcker hittar du via Primo. Använd filtret Bokkapitel i högerspalten för att filtrera ut dem.

Nästa steg kan vara Libris

​Libris är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och där hittar du de böcker och tidskrifter som finns tillgängliga i Sverige. Hittar du en bok du behöver för dina studier hos ett annat bibliotek kan vi hjälpa dig att beställa den, ett så kallat fjärrlån. Mer information om fjärrlån hittar du här: https://ju.se/bibliotek/lana--ladda-ner/fjarrlana-fran-andra-bibliotek.html 

Du kan också söka i: