Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Böcker och bokkapitel

Bibliotekets söktjänst Primo innehåller de tryckta och elektroniska böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och andra publikationer som biblioteket äger eller abonnerar på. Primo innehller också en stor del av de vetenskapliga källor som finns fritt tillgängliga.

Böcker är bra när du behöver en introduktion till ett ämne eftersom de ofta är av mer översiktlig och introducerande karaktär än en vetenskaplig text. Jämför en av dina kursböcker med en vetenskaplig artikel så ser du skillnaden. Det finns böcker som är vetenskapliga men de flesta böcker är det inte.

Kapitel ur vetenskapliga antologier räknas däremot ofta till de vetenskapliga publikationerna och är vanligt förekommande inom akademin. En antologi är en bok som har en eller flera redaktörer och kapitlen är skrivna av olika författare. Om antologin finns som e-bok får du träff på de enskilda kapitlen när du söker på ett ämne i Primo. Använd filtret Bokkapitel för att filtrera ut dem.

Om du inte hittar boken i Primo

Om du inte hittar den bok du söker i Primo kan du söka hos andra bibliotek

  • Libris
    ​Libris är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma bokkatalog och där hittar du de böcker, rapporter, avhandlingar, tidskrifter m.m. som finns tillgängliga i Sverige. Hittar du en bok du behöver för dina studier som vi inte har kan vi hjälpa dig att beställa den från ett annat bibliotek.
  • Jönköpings stadsbibliotek
    På stadsbiblioteket har de främst skönlitteratur men också en hel del facklitteratur.
  • WorldCat
    WorldCat är världens största bokkatalog och innehåller bokbestånd från bibliotek över hela världen.