Skip to Main Content

Lärarutbildning och pedagogik

Handböcker och ämnesuppslagsverk

Handböcker

En typisk handbok innehåller en forskningsöversikt över ett område inom ett akademiskt ämne. Dess kapitel är skrivna av välrenommerade forskare som sammanfattar och strukturerar en mängd originalforskning. Varje kapitel avslutas med en omfattande litteraturlista. Avsikten med en handbok är att ge en bild av forskningens dagsläge och peka ut angelägna framtida forskningsområden. Använd ett eller flera lämpliga kapitel i en handbok för att skaffa dig en snabb överblick över ett forskningsområde. De flesta handböcker är på engelska.

De flesta handböcker är tillgängliga online och du hittar dem i Primo. Använd handbook som sökord tillsammans med andra sökord som specificerar det du är intresserad av. 

Exempel på handböcker

Ämnesuppslagsverk

Ett ämnesuppslagsverk ger korta översikter över ett ämnesområde och grundläggande definitioner av begrepp. Det kan därmed vara en första introduktion till ett ämne. Uppslagen kan ibland innehålla en lista med referenser till vidare läsning.

De flesta ämnesuppslagsverk är på engelska och tillgängliga online i Primo.

Exempel på ämnesuppslagsverk och ämnesordböcker

Ordböcker

Ibland kan det vara skönt att ha en ordbok nära till hands när texterna på engelska är både många och långa.

På webben:

På hyllan: