Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Handböcker och ämnesuppslagsverk

Handböcker

En typisk handbok innehåller en forskningsöversikt över ett område inom ett akademiskt ämne. Dess kapitel är skrivna av välrenommerade forskare som sammanfattar och strukturerar en mängd originalforskning. Varje kapitel avslutas med en litteraturlista. Avsikten med en handbok är att ge en bild av forskningsfältets dagsläge och peka ut angelägna framtida forskningsområden. De flesta handböcker är på engelska.

Handböcker använder du när du är i inledningen av ett arbete och behöver läsa in dig på ditt forskningsområde.

De flesta handböcker är tillgängliga online och du hittar dem i Primo. Använd handbook som sökord tillsammans med andra sökord som specificerar det du är intresserad av. 

Exempel på handböcker

Ämnesuppslagsverk

Ett ämnesuppslagsverk ger korta översikter över ett ämnesområde och grundläggande definitioner av begrepp. Ämnesuppslgaverket kan vara en första introduktion till ett ämne. Uppslagen kan ibland innehålla en lista med referenser till vidare läsning.

De flesta ämnesuppslagsverk är på engelska och tillgängliga online i Primo. Du kan använda sökorden encyclopedia eller dictionary tillsammans med ett ord för det ämne du söker information om för att hitta uppslagsverken i Primo. 

Exempel på ämnesuppslagsverk och ämnesordböcker

Ordböcker

Ibland kan det vara skönt att ha en ordbok nära till hands när texterna på engelska är både många och långa.

På webben:

På hyllan: