Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Söka artiklar på engelska

Söka artiklar på engelska

Bibliotekets söktjänst Primo är en bra startpunkt. Med den söker du i de flesta av våra databaser samtidigt vilket är bra för en första, översiktlig sökning. När du behöver göra en djupare sökning går du till en ämnesdatabas, till exempel ERIC eller PsycINFO.

Databaser som passar bra för dig som läser till lärare.

Ämnesord/Tesaurus

Många begrepp kan uttryckas på flera sätt och en tesaurus kan underlätta dina sökningar. En tesaurus är en ämnesspecifik ordlista där termer och begrepp är satta i relation till varandra. Ofta finns det förklaringar till begreppen och det kan också finnas hänvisningar till vedertagna begrepp. Alla artiklar i en ämnesdatabas är taggade med ämnesord som beskriver vad artikeln handlar om, dessa ord är hämtade från tesaurusen. Många ämnesdatabaser, till exempel ERIC, PsycINFO och Sociological Abstracts, har en tesaurus.

Du kan använda dig av tesaurusen som en hjälp att hitta sökord att använda i din fritextsökning, men du kan också markera ord i tesaurusen och föra över dem till din sökning. När du för över tesaurustermerna till din sökning styr du databasen till att bara söka bland artiklarnas ämnesord medan en fritextsökning söker efter dina sökord i bland annat artikelns titel, tidskriftens namn, abstract och ämnesord. Att söka med tesaurustermerna brukar därför resultera i avsevärt färre träffar, men sannolikt är en större andel av träffarna relevanta jämfört med en fritextsökning. Hittar du inte det begrepp du söker i tesaurusen kan du kombinera tesaurussökning med fritextsökning. Observera att tesaurustermerna utgår från databasens ämnesfokus och de är därför inte desamma i olika databaser. 

Exempel unga föräldrar

Vi vill hitta artiklar om föräldrar som fick barn som tonåringar. Vi gör fritextsökningar i tre olika databaser med sökorden adolescents AND parents och använder avgränsningarna peer reviewed och åren 2012-2022. (sökningarna gjordes 22-07-07)

  • ERIC: 3 748 träffar
  • PsycINFO: 29 864 träffar
  • Sociological Abstracts: 6 747 träffar

Sökningarna resulterar i väldigt många träffar och artiklarna handlar både om tonårsföräldrar och föräldrar med tonårsbarn. Vi måste förfina sökningarna så vi slipper irrelevanta träffar. Vi tittar i databasernas ämnesordslistor/tesaurer och hittar termer som hjälper oss att specificera sökningen till just unga föräldrar. Vi behåller avgränsningarna peer reviewed och 2012-2022.

  • ERIC: "Early Parenthood" 168 träffar
  • PsycINFO: "Adolescent Fathers" OR "Adolescent Mothers" 476 träffar
  • Sociological Abstracts: "Adolescent parents" 185 träffar

Med ordlistornas hjälp resulterar sökningarna nu i en hanterbar mängd vetenskapliga artiklar. Sökningarna kan förfinas ytterligare genom att lägga till ytterligare sökord antingen via tesaurus eller ett fritextord.