Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Vetenskapliga källor på svenska

Söktjänster och databaser

Skolforskningsinstitutet

Svenska och nordiska tidskrifter inom utbildningsvetenskap

Nedanstående tidskrifter innehåller utbildningsvetenskapliga artiklar skrivna i en nordisk kontext. De flesta publicerar artiklar på svenska, övriga nordiska språk och engelska. Ett par av tidskrifterna innehåller bara artiklar på engelska men de har ändå ett nordiskt perspektiv. De flesta finns elektroniskt medan andra finns tryckta i tidskriftsmagasinet. Listan är inte komplett.

Ämnesdidaktiska konferenser

Webbplatser

Populärvetenskap, yrke och debatt

Övriga artiklar på svenska