Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Söka vetenskapliga artiklar på svenska

Det svenska och nordiska perspektivet

Om det är det svenska perspektivet du söker så kan du hitta många artiklar i de internationella databaserna. Oftast blir det dock alldeles för få träffar om man söker på bara Sverige. De nordiska ländernas förhållanden är lika de svenska och du kan förmodligen använda artiklar om våra grannländer i dina uppgifter. Använd sökordskombinationen: (swed* OR norw* OR denmark OR danish OR finland OR finnish OR iceland* OR scandinavia* OR nordic) som ett sökblock i de internationella databaserna för att hitta artiklar om studier genomförda i Norden.

Tänk på att det ofta är bra att använda engelska sökord även i svenskspråkiga databaser eftersom svenska forskare publicerar mycket på engelska.

Söktjänster och databaser

Svenska och nordiska tidskrifter inom utbildningsvetenskap

Nedanstående tidskrifter innehåller utbildningsvetenskapliga artiklar skrivna i en nordisk kontext. De flesta publicerar artiklar på svenska, övriga nordiska språk och engelska. Ett par av tidskrifterna innehåller bara artiklar på engelska men de har ändå ett nordiskt perspektiv. De flesta finns elektroniskt medan andra finns tryckta i tidskriftsmagasinet. Listan är förmodligen inte komplett.

Ämnesdidaktiska konferenser

Webbplatser

Populärvetenskap, yrke och debatt

Svenska nyhetsartiklar