Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Läroplaner & styrdokument

Läroplaner

Äldre läroplaner

Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserat de äldre svenska läroplanerna. I samlingen finns läroplaner utgivna fr.o.m 1878, men den innehåller också ännu äldre material som samlats och givits ut under nittonhundratalet. Till exempel Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 1561, 1611 och 1649 års skolordningar som gavs ut 1921.