Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Inledning

Publiceringsstrategi - inledning

En viktig del av din forskningsstrategi kan bestå av att välja lämpliga tidskrifter att publicera dig i och att sprida dina forskningsresultat. För det ändamålet kan du behöva kunskaper i publiceringsstrategi.

En sådan strategi kan bestå av väl övervägda val av tidskrifter att publicera sig i men också av olika sätt att sprida sina publikationer efter publicering. I det första fallet kan man genom informationssökning och bibliometriska verktyg (impaktfaktorer m.m.) identifiera tidskrifter som är lämpliga. I det andra fallet kan det handla om vilka möjligheter det finns att kunna göra en artikel tillgänglig i fulltext i en öppen databas som DiVA och på så sätt sprida den till en bredare publik än den som har tillgång till en prenumeration på tidskriften i vilken den är publicerad.

I den här guiden kan du följa den röda tråden i en sådan strategi genom flikarna 1-5 men du kan givetvis använda den på det sätt som passar dig bäst.

Vi börjar med att göra en linjär illustration av de övergripande elementen i en generell publiceringsstrategi:

 

En bild som med hjälp av pilar visar de olika stegen i publiceringsprocessen.