Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

3. Analysera tidskrifterna

3. Analysera tidskrifterna

 

Bild på del tre av publiceringsprocessen: Analysera tidskriften.

 

Det finns ett antal aspekter av en tidskrift som man bör undersöka närmare innan man väljer i vilken man vill publicera sig. I detta steg ställer vi ett antal frågor som har med tidskriftens kvalitet samt matchningen av ditt manuskript, det vill säga, passar din artikel in i tidskriften i fråga?

Många av frågorna vi går igenom i det här steget kan man få svar på via tidskriftens hemsida:

  • Vilken inriktning har tidskriften?
  • Jag vill hitta tidskrifter som finns indexerade i för mig och/eller min arbetsgivare viktiga databaser, som exempelvis Web of Science eller en ämnesspecifik databas som ERIC eller Medline
  • Vilka personer kan kopplas ihop med tidskriften?
  • Finns det några aktuella forskningsfrågor inom tidskriftens område?
  • Vilka krav på utformning av manuskriptet har tidskriften?
  • Vilken referensstil ska jag använda?